fbpx

ศูนย์เรียนรู้ฟาร์มเห็ดเป็นยา

การจัดส่งสินค้า

อัตราค่าบริการขนส่งนั้นคิด "ตามน้ำหนักของสินค้าจริง"

โดยยึดอัตราค่าขนส่งเท่ากับบริษัทไปรษณีไทยส่งแบบด่วนพิเศษ ( EMS )

Copyright ©2021. All Rights Reserved.